TOPOGRAF .CAT

Realització de planols per topografia


PRESSUPOST APROXIMAT A L'INSTANT DE LA REALITZACIÓ D'UN PLANOL PER TOPOGRAFIA

Selecciona tipus d'aixecament topogràfic

Selecciona la localitat més propera a on es localitza la feina

Superficie del terreny en metres quadrats

Longitud del carrer en metres

Visibilitat ajuda pressupost topograf

Nivell d'edificació dintre la parcel·laajuda pressupost topograf

 Coordenades UTM ajuda pressupost topografia SI NO

Visat del plànol per el col·legi de topògrafs SI NO

Pressupost aproximat.Si es tracta d'un altre tipus de feina contacti   amb nosaltres sense compromís i en breu tindrà el seu pressupost.

español
segueix-nos a twiter

curs topografia a mida

Manual de Topografía Práctica

TOPOGRAF topografia escaner 3D PLANOLS SIG cursos topografia a mida DELINEACIO replantejament planol GIS Barcelona GML pressupost


© topograf.cat . Topografia Topograf Planols Escaner 3D Cursos de topografia a mida Delineant Replantejament GIS SIG Planol Sistemes d'informació Geogràfica GML Cadastre Registre Barcelona Pressupost