TOPOGRAF .CAT

Realització de planols per topografia

:
El replantejament és la tècnica que s'utilitza a topografia per marcar sobre la superfície terrestre qualsevol element que aparegui en un planol . D'aquesta manera, el topograf es l'encarregat habitualment de marcar els elements més importants de obres de certa magnitud, ja siguin de tipus edificacions o civils. Per un altre banda, quan es realitza una delimitació d'una finca, també necessitem usar la tècnica del replantejament , i d'aquesta forma poder materialitzar posteriorment els llindars amb un mur o tanca.

A la hora de fer una replantejament es necessari tenir un plànol en format digital o bé si és en paper, que tingui acotacions escrites. D'altra forma, la precisió dels elements a marcar es reduirà considerablement. Un cop obtinguda la documentació, el primer pas es de fer una sèrie de treballs topogràfics a la zona per a poder encaixar el plànol en un sistema de referència i de coordenades conegut. Finalment, tant sol queda realitzar el marcatge sobre el terreny dels elements volguts amb la precisió requerida.

L'instrumental que utilitzem és l'estació total o bé el GPS topogràfic tipus RTK.

Contacti
amb nosaltres sense compromís i li lliurarem en breu un pressupost ajustat a les seves necessitats.español
segueix-nos a twiter

curs topografia a mida

Manual de Topografía Práctica

TOPOGRAF topografia escaner 3D PLANOLS SIG cursos topografia a mida DELINEACIO replantejament planol GIS Barcelona GML pressupost


© topograf.cat . Topografia Topograf Planols Escaner 3D Cursos de topografia a mida Delineant Replantejament GIS SIG Planol Sistemes d'informació Geogràfica GML Cadastre Registre Barcelona pressupost