TOPOGRAF .CAT

Realització de planols per topografia

:
Nom: Pep Pons

Formació acadèmica:


Experiencia laboral:

    - Aixecaments topogràfics rústics, urbans, subterranis i d'interiors.
    - Replantejaments a obres tant d'edificació com de tipus civil.
    - Amidaments d'àrees i volums de moviments de terres.
    - Implantació i càlcul de xarxes geodèsiques.
    - Delineació de plànols amb Autocad i Microstation.
    - Realització de feines de SIG amb els programes GVSIG, Miramon i ARCGIS.
    - Programació d'aplicacions en Java, Visual Basic, C, HTML, JavaScript, PHP i SQL.
    - Col·laboració en la realització de batimetries.

Publicacions:

Contribucions a congresos:
español
segueix-nos a twiter

curs topografia a mida

Manual de Topografía Práctica

TOPOGRAF topografia escaner 3D PLANOLS SIG cursos topografia a mida DELINEACIO replantejament planol GIS Barcelona GML pressupost


© topograf.cat . Topografia Topograf Planols Escaner 3D Cursos de topografia a mida Delineant Replantejament GIS SIG Planol Sistemes d'informació Geogràfica GML Cadastre Registre Barcelona Pressupost