TOPOGRAF .CAT

Realització de planols per topografia

:
A partir de l'aprobació de la LLei 13/2015 de la Reforma de la Llei Hipotecaria i del Cadastre s'estableix l'obligació d'aportar els següents documents gràfics en la inscripció registral d'una finca:

"Sempre que s’immatriculi una finca, o s’efectuïn operacions de parcel·lació, reparcel·lació, concentració parcel·lària, segregació, divisió, agrupació o agregació, expropiació forçosa o delimitació que determinin una reordenació dels terrenys, la representació gràfica georeferenciada de la finca que completi la seva descripció literària, amb expressió, si consten degudament acreditades, de les coordenades georeferenciades dels seus vèrtexs" (art. 9b)

"La porció de sòl ocupada per qualsevol edificació, instal·lació o plantació ha d’estar identificada mitjançant les seves coordenades de referenciació geogràfica" (art.202)

A TOPOGRAF.CAT fem representacions gràfiques alternatives a la certificació cadastral descriptiva i gràfica, ja sigui perquè realitzi una reordenació de terrenys o perquè vulgui subsanar discrepàncies entre la realitat i la representació gràfica cadastral. Seguint els requeriments establerts per Cadastre, li entregarem els arxius GML de la finca i de les edificacions interior i l'informe de validació cadastral.

GML

HONORARIS
  • Per a finques de fins a 2000 m2 Per a finques a la província de Barcelona i voltants...............................350 Euros +IVA


Contacti
amb nosaltres sense compromís i li lliurarem en breu un pressupost ajustat a les seves necessitats.español
segueix-nos a twiter

curs topografia a mida

Manual de Topografía Práctica

TOPOGRAF topografia escaner 3D PLANOLS SIG cursos topografia a mida DELINEACIO replantejament planol GIS Barcelona pressupost


© topograf.cat . Topografia Topograf Planols Escaner 3D Cursos de topografia a mida Delineant Replantejament GIS SIG Planol Sistemes d'informació Geogràfica GML Cadastre Registre Barcelona Pressupost