TOPOGRAF .CAT

Realització de planols per topografia


1 Què són les coordenades UTM?
La curvatura de la Terra,fa que per poder representarla en un plànol, s'hagin de utilitzar les anomenades projeccions cartogràfiques. La més utilitzada és la projecció UTM que ens permet fer-ho sense deformacions angulars. Per un altre banda, usant les coordenades UTM en un determinat sistema de referència, podem situar-nos de forma inequívoca en un punt sobre la superfície terrestre.

2 Necessito que el meu plànol tingui coordenades UTM?
Depèn de la seva finalitat. Qualsevol plànol que s'hagi d'entregar a l'administració haurà de fer-se obligatòriament en aquesta projecció ja que es la projecció oficial.

3 Què significa el paràmetre visibilitat del formulari del càlcul del pressupost aproximat?
Un factor important a la hora de realitzar qualsevol feina de topografia es si la zona de treball té molta visibilitat o no. És a dir, si hi han molts objectes, com ara vegetació, que dificultin la visibilitat o no.

4 Què és el format GML de plànols?
És un tipus d'arxiu exigit per el Registre de la Propietat i el Cadastre quan es necessita aportar documentació gràfica de les finques de les quals es vol realitzar un procediment.

español +topograf.cat
segueix-nos a twiter

curs topografia a mida

Manual de Topografía Práctica

TOPOGRAF topografia escaner 3D PLANOLS SIG cursos topografia a mida DELINEACIO replantejament planol GIS Barcelona GML pressupost


© topograf.cat . Topografia Topograf Planols Escaner 3D Cursos de topografia a mida Delineant Replantejament GIS SIG Planol Sistemes d'informació Geogràfica GML Cadastre Registre Pressupost Barcelona